Menu główne

Rozwój lokalny PL

 

Program "Rozwój lokalny" 

www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny (link do informacji na stronie www.eog.gov.pl) 

Zgierz jest jednym z 29 miast, które otrzymały dofinansowanie z programu "Rozwój Lokalny" w ramach wsparcia Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt "Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach" realizowany jest od 9 lipca 2021 roku. W październiku 2021 roku wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach". Kwota dofinansowania wyniosła i nieco ponad 15 mln zł. Jesteśmy kolejnym miastem na liście 29. zwycięzców w programie "Rozwój lokalny", które otrzymało wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG. 

Przy wsparciu Mechanizmu Finansowego EOG Zgierz chce stać się do 2030 roku miastem ekologicznym i kreowanym przez mieszkańców, dla których jakość życia, mieszkania, pracy i relaksu w mieście jest bardzo ważna. Miasto oraz partnerzy projektu stawiają także na rozwój dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. 

Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach 

Miasto planuje m.in. stworzyć zielony przystanek, którego częścią będzie zdrój uliczny z funkcją bezdotykowego picia wody, Kwitnące Ogródki w Mieście Tkaczy czy utworzyć system retencji wody opadowej. Dzięki dofinansowaniu powstaną również nowe odcinki ciągów pieszo-rowerowych. 

Zgierz utworzy też Strefę Rzemiosł Dawnych w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy oraz zadba o relaks i wypoczynek swoich mieszkańców. W tym celu powstanie m.in. Młodzieżowa Strefa Chillout’u oraz wyposażony zostanie nowy budynek Zgierskiego Centrum Seniora. 

Jedne z ważniejszych przedsięwzięć to: opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040", "Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz" oraz stworzenie dokumentu "Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów, ich wpływu na środowiska oraz technologii i kosztów ich rekultywacji", który wskaże kierunki rekultywacji składowisk odpadów na terenie "Boruty".

Fundusze Norweskie i Mechanizm Finansowy EOG 

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. 

Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu.  


Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS