Menu główne

Zgierskie nazewnictwo

 

Parcele, Park

W 1974 roku w spisie zgierskich nazw fizjograficznych ukazała się nazwa Parcele. Naprawdę trudno ją zlokalizować. Tym bardziej, że wcześniej inkorporowano do miasta: Zegrzanki - parcele, Krzywie - parcele i Rudunki - parcele. Być może chodzi o jedną z tych nazw?

Piaskowice

Piaskowice miały dość wyraźnie zaznaczone granice. Wschodnia - prosta jak strzelił - dzisiejsza ulica Miroszewska, południowa i zachodnia - wspomniany w poprzednim odcinku ciek, północna - Bzura.

Plebanicha

W wykazach nazw fizjograficznych do 1988 r. włącznie nazwa ta opatrzona była uwagą - pola. Na planie Zgierza z 1913 r. i z 1920 roku są to pola pomiędzy dzisiejszymi ulicami Ciosnowską i Piątkowską od ul. A. Musierowicza do lasu pod Dąbrówkami. Były to prawdopodobnie pola należące do zgierskiego kościoła, do proboszcza czyli do plebana. Potwierdzałby to wizytacyjny opis parafii z 1779 r. Brzmi...

Politki, Przymiarki

Określenie w wykazach nazw fizjograficznych z XX wieku "Pod Młynem" - łąki jest dość jednoznaczne. Jest jednak problem. Pod jakim młynem? W Zgierzu było kilka młynów. W rejonie dzisiejszego stawu miejskiego były kiedyś nawet dwa młyny. Ostatni młyn wodny (bo o takich mowa) stał bodajże pomiędzy ul. Długą a ul. 3-go Maja mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest droga do Mc Donalds’a wzdłuż kamienicy...

Północ Starego Zgierza

Najstarszy Zgierz to praktycznie rzecz biorąc kościół pw. św. Katarzyny, rynek przed nim i kilka ulic otaczających go. Te ulice to od północy: Łęczycka, Parzęczewska (dzisiejsza ks. Piotra Skargi), Gołębia i Sieradzka. Przedłużeniem wschodniej pierzei rynku w południową stronę była ulica Wodna. Na północ od tejże pierzei odchodziła ulica Piątkowska. Wewnątrz było jeszcze kilka ulic. Wspomniane:...

Południe Starego Zgierza

Dziś spróbuję powędrować na południe z dawnego Zgierza. Jestem, co prawda pod wrażeniem informacji, co jest na południe od Zgierza, uzyskanych z świeżo wydanej książki o Żydach zgierskich. Pierwsze zdanie głosi, że Zgierz położony jest na południe od Łodzi. Jest to, co prawda cytat z innego opracowania, ale jak przekonamy się, sięgając do źródła, sfałszowany. I tak mniej więcej wygląda cała...

Proboszczewice i Bazylia

Z Proboszczewicami, a właściwie z nazwą Proboszczewice, jest w zasadzie nierozwiązany problem. Niby wszystko jasne. Nazwa wskazuje, że był to "grunt" proboszczowski. Jest to niewątpliwe. Problem pojawia się, gdy chcemy się dowiedzieć, którego proboszcza? Proboszczewice na "kartach historii" występują już w 1386 r. Znamy przynajmniej dwu wcześniejszych proboszczów. W tym czasie proboszczem w...

Ptasie ulice

Ulic ci u nas dostatek. Prawie 400. Na jednym z planów miasta (2003 r.) naliczyłem ich 370, ale ponieważ co roku kilka nowych ulic przybywa, nie skłamię, jeżeli ich liczbę określę na około 400.Nie chcę w tym cyklu opisywać ulic jako takich, ale "przyczepiać" się do ich nazw. "Przyczepiać" to chyba źle powiedziane. W miarę możności i wiedzy chciałbym opisać skąd się te nazwy wzięły i jak się...

Ratusz

Szanowni PT Czytelnicy.  Chciałbym odetchnąć trochę od ulicznych nazw i dziś będzie trochę inaczej. Niby o nazwach, ale nie ulicznych.Około 1288 roku Zgierz otrzymał prawa miejskie. Rozdzielono wtedy "władzę". Sądownicza została przy właścicielu, czyli panującym i w jego imieniu spełniali ją wójtowie i ławnicy. Miastem zarządzał burmistrz przy pomocy rajców. Dziś Prezydent i Rada Miasta, ale...

Rogatki i rynki

Nieoszacowany pan Zygmunt Cyrek, zwrócił mi uwagę na stare określenie końca miejskiej zabudowy - rogatki.I rzeczywiście na starym planie Zgierza z 1844 r. występują Rogatki Alexandrowskie. Jest to mniej więcej miejsce gdzie zaczyna się plac Targowy. Rogatki Łęczyckie są tam, gdzie mniej więcej teraz znajduje się Łaźnia, a Rogatki Piątkowskie tam, gdzie dziś zaczyna się plac 100. Straconych....

Strony

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS